สมัครยูสเซอร์ฟรี สล็อตออนไลน์ _สมัคร งาน บ่อน คา สิ โน อรัญประเทศ_บา คา ร่า ทุน 1000 https://www.google.com//4c7/content/265/feed en NL - Violence Prevention in the Workplace - St. John's https://www.google.com//4c7/events/nl-violence-prevention-workplace-st-johns <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/nl-violence-prevention-workplace-st-johns">NL - Violence Prevention in the Workplace - St. John&#039;s</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 23, 2019 (All day) ? Newfoundland and Labrador</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>This course will highlight the legal requirements on violence prevention with Part II of the Canada Labour Code and assist participants knowing the existing recourses available to prevent and deal with violent occurrences in the workplace.? This course is open to Health and Safety Committee members, Local Executive members and Local Stewards who have knowledge and experience with Health and Safety Legislation.?</p> </div> Tue, 29 Jan 2019 19:52:47 +0000 hydem 11729 at/4c7 PEI - Grievance Handling https://www.google.com//4c7/events/pei-grievance-handling <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-grievance-handling">PEI - Grievance Handling</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 27, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">This training is a must for stewards and other workplace representatives, or members who want to solve problems at the workplace.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:27:33 +0000 BabineG 11719 at/4c7 PEI -Violence Prevention in the Workplace https://www.google.com//4c7/events/pei-violence-prevention-workplace <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-violence-prevention-workplace">PEI -Violence Prevention in the Workplace</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 16, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island | Health and safety</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">This course will highlight the legal requirements on violence prevention with Part II of the Canada Labour Code.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:19:14 +0000 BabineG 11718 at/4c7 PEI - Local Officers Training https://www.google.com//4c7/events/pei-local-officers-training <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-local-officers-training">PEI - Local Officers Training</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 9, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">Introduction for Local Officers.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:14:24 +0000 BabineG 11717 at/4c7 PEI - Talking Union Basics https://www.google.com//4c7/events/pei-talking-union-basics <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-talking-union-basics">PEI - Talking Union Basics</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 23, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">This Saturday/Sunday course is the union¡¯s key ¡°introductory¡± education event.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 14:59:35 +0000 BabineG 11716 at/4c7 N.-B. - Introduction ¨¤ la partie II du Code canadien du travail - Bilingue avec traduction simultan¨¦e https://www.google.com//4c7/events/n-b-introduction-partie-ii-code-canadien-travail-bilingue-avec-traduction-simultan%C3%A9e <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-introduction-partie-ii-code-canadien-travail-bilingue-avec-traduction-simultan%C3%A9e">N.-B. - Introduction ¨¤ la partie II du Code canadien du travail - Bilingue avec traduction simultan¨¦e</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 4, 2019 (All day)</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Ce cours aborde la notion du syst¨¨me de responsabilit¨¦ interne, de m¨ºme que les responsabilit¨¦s des employeurs et des employ¨¦s en vertu du <em>Code</em>.</p></div> Fri, 25 Jan 2019 13:54:24 +0000 robichj 11715 at/4c7 NB - Introduction to Canada Labour Code Part II - Bilingual with simultaneous translation https://www.google.com//4c7/events/nb-introduction-canada-labour-code-part-ii-bilingual-simultaneous-translation <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/nb-introduction-canada-labour-code-part-ii-bilingual-simultaneous-translation">NB - Introduction to Canada Labour Code Part II - Bilingual with simultaneous translation</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 4, 2019 (All day) ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>This course is an introduction to the Canada Labour Code, Part II. It will cover the internal responsibilities system, as well as the employer and employee responsibilities of this legislation.</p></div> Fri, 25 Jan 2019 13:51:27 +0000 robichj 11714 at/4c7 N.-B. - Cours sur les milieux de travail respectueux et la lutte contre le harc¨¨lement - fran?ais https://www.google.com//4c7/events/n-b-cours-sur-milieux-de-travail-respectueux-lutte-contre-harc%C3%A8lement-fran%C3%A7ais <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-cours-sur-milieux-de-travail-respectueux-lutte-contre-harc%C3%A8lement-fran%C3%A7ais">N.-B. - Cours sur les milieux de travail respectueux et la lutte contre le harc¨¨lement - fran?ais</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 23, 2019 (All day)</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Ce cours abordera les relations de pouvoir et les effets qu¡¯elles peuvent avoir sur le milieu de travail.? Les participants d¨¦termineront quels ¨¦l¨¦ments constituent un milieu de travail respectueux et discuteront de ce qui permet d¡¯¨¦tablir et de maintenir un milieu de travail respectueux.? Voir affiche pour plus d'information et comment s'y inscrire.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/milieu_travail_-_resp._workplace_-march_23-24_mars_fr_0.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/milieu_travail_-_resp._wor...</a> </p> </div> Fri, 25 Jan 2019 13:46:27 +0000 robichj 11713 at/4c7 NB - Respectful Workplace and Anti-Harassment - French https://www.google.com//4c7/events/nb-respectful-workplace-anti-harassment-french <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/nb-respectful-workplace-anti-harassment-french">NB - Respectful Workplace and Anti-Harassment - French</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 23, 2019 (All day) ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>This course will look at power relationships and how they affect the workplace.? Participants will identify elements that make up a respectful workplace and discuss what is needed in order to establish and maintain a more respectful workplace.? See poster for more information and how to register.? <a href="/4c7/sites/atlantic/files/milieu_travail_-_resp._workplace_-march_23-24_mars_fr_0.pdf">/4c7/sites/atlantic/files/milieu_travail_-_resp._workp...</a> </p> </div> Fri, 25 Jan 2019 13:43:43 +0000 robichj 11712 at/4c7 N.-B. - Cours d'introduction pour les dirigeantes et dirigeants de sections locales - fran?ais https://www.google.com//4c7/events/n-b-cours-dintroduction-pour-dirigeantes-dirigeants-de-sections-locales-fran%C3%A7ais <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-cours-dintroduction-pour-dirigeantes-dirigeants-de-sections-locales-fran%C3%A7ais">N.-B. - Cours d&#039;introduction pour les dirigeantes et dirigeants de sections locales - fran?ais</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 27, 2019 (All day)</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Cette formation fournit aux dirigeantes et dirigeants de section locale les ¨¦l¨¦ments essentiels dont ils ont besoin pour assumer leurs obligations envers la section locale.? Les participantes et participants examinerons aussi les moyens pour int¨¦resser plus de membres au mouvement syndical.? Voir affiche pour plus d'information et comment s'y inscrire.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/int._dirig._sec._loc_-_intro._loc_off_fr_27-28_avril_-april_0.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/int._dirig._sec._loc_-_int...</a> </p> </div> Fri, 25 Jan 2019 13:34:09 +0000 robichj 11710 at/4c7