คาสิโนออนไลน์สล็อตในไทย_เกมส์ไพ่ป๊อก9_gclub โปรโมชั่น https://www.google.com//4c7/content/267/feed en PEI - Regional Women's Committee Meeting https://www.google.com//4c7/events/pei-regional-womens-committee-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-regional-womens-committee-meeting-0">PEI - Regional Women&#039;s Committee Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">June 24, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Regional Women's Committees are an integral part in ensuring our members have a local hub for political and community action and making those critical alliances with marginalized groups in our communities.?</p> <p>If you are interested in?working on activities that affect women, build on our strengths in the PSAC and develop partnerships with community organizations committed to issues affecting Women please?join us! Please post on union bulletin boards and?give wide distribution and encourage your Union Sister's to attend.</p> <p>Meetings details:</p></div> Fri, 25 Jan 2019 18:41:36 +0000 BabineG 11722 at/4c7 PEI - Regional Women's Committee AGM https://www.google.com//4c7/events/pei-regional-womens-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-regional-womens-committee-agm">PEI - Regional Women&#039;s Committee AGM </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 1, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Annual General Meeting</p> </div> Fri, 25 Jan 2019 18:31:11 +0000 BabineG 11721 at/4c7 Regional Womens Committee AGM https://www.google.com//4c7/regional-womens-committee-agm-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/regional-womens-committee-agm-0">Regional Womens Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 17, 2019 - 10:09am ? Newfoundland and Labrador | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The newly elected executive of the St. John's Regional Womens Committee</p> </div> Thu, 17 Jan 2019 14:09:18 +0000 hydem 11691 at/4c7 Regional Women's Committee AGM https://www.google.com//4c7/events/regional-womens-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/regional-womens-committee-agm">Regional Women&#039;s Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 8, 2019 - 7:00pm ? Newfoundland and Labrador | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The St. John's Regional Women's Committee will be holding it's annual general meeting on January 8, 2019 at the PSAC boardroom.</p> </div> Thu, 20 Dec 2018 11:32:10 +0000 hydem 11664 at/4c7 PEI Committees Holiday Social https://www.google.com//4c7/events/pei-committees-holiday-social <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-committees-holiday-social">PEI Committees Holiday Social</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 29, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">The PEI Area Council, Regional Women¡¯s Committee, Human Rights Committee and the Young Workers Committee have come together to host a holiday social?at the PSAC Charlottetown office.</span></p> </div> Mon, 10 Dec 2018 20:15:12 +0000 BabineG 11644 at/4c7 NS - Halifax - Regional Women's Committee https://www.google.com//4c7/events/ns-halifax-regional-womens-committee <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/ns-halifax-regional-womens-committee">NS - Halifax - Regional Women&#039;s Committee </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 11, 2018 - 5:30pm ? Nova Scotia | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>To all locals in the HRM area</strong>, <strong>that the Halifax Regional Women¡¯s Committee (RWC) will be holding a meeting on Tuesday, December 11th, at 5:30 PM in the Cal Best Board Room at 287 Lacewood Drive, Suite #301. Any interested Sisters of PSAC are welcome to attend this meeting.</strong></p> <p><strong><strong>RWC Meetings are held the second Tuesday, of each month at 5:30 PM at the Halifax RO. ?Parking is free for all.</strong></strong></p></div> Tue, 04 Dec 2018 14:41:51 +0000 richarl 11634 at/4c7 ¨¦V¨¨NEMENTS: Journ¨¦e nationale de comm¨¦moration et d¡¯action contre la violence faite aux femmes https://www.google.com//4c7/%C3%A9v%C3%A8nements-journ%C3%A9e-nationale-de-comm%C3%A9moration-%E2%80%99action-contre-violence-faite-femmes <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/%C3%A9v%C3%A8nements-journ%C3%A9e-nationale-de-comm%C3%A9moration-%E2%80%99action-contre-violence-faite-femmes">¨¦V¨¨NEMENTS: Journ¨¦e nationale de comm¨¦moration et d¡¯action contre la violence faite aux femmes</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 4, 2018 - 8:25am ? Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><h3 style="color:Blue"><strong>NOUVELLE-¨¦COSSE</strong></h3> <p><strong>Halifax</strong>?-?Vigile organis¨¦e le 6 d¨¦cembre, ¨¤ compter de 17 h 15, ¨¤ la biblioth¨¨que publique d¡¯Halifax sur le chemin Spring Garden. Nous vous attendons pour cette veill¨¦e ¨¤ la chandelle ¨¤ l¡¯entr¨¦e de la biblioth¨¨que centrale. Cette activit¨¦ est ouverte ¨¤ tous et sans alcool. La c¨¦r¨¦monie se poursuivra ensuite dans la salle Paul O¡¯Regan avec des rafra?chissements, de la musique, des activit¨¦s et la projection du film Polytechnique.</p></div> Tue, 04 Dec 2018 12:25:05 +0000 bezeaus 11632 at/4c7 EVENTS: National Day of Remembrance & Action on Violence Against Women https://www.google.com//4c7/events-national-day-remembrance-action-violence-against-women <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events-national-day-remembrance-action-violence-against-women">EVENTS: National Day of Remembrance &amp; Action on Violence Against Women</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 4, 2018 - 8:19am ? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><h3 style="color:Blue"><strong>NOVA SCOTIA</strong></h3> <p><strong>Halifax</strong>?event on December 6 begins at 5:15 pm at the Halifax Public Library on Spring Garden for the outside vigil - Join us at this gender inclusive and alcohol free event that will begin outside the front entrance of the Halifax Central Library, for the candlelight vigil. Following, we will go inside of the Halifax Central Library¡¯s Paul O¡¯Regan Hall for refreshments, music, action, and a screening of the film, Polytechnique.<br /></p></div> Tue, 04 Dec 2018 12:19:49 +0000 bezeaus 11631 at/4c7 PEI Regional Women's Committee - Montreal Massacre Memorial Service https://www.google.com//4c7/events/pei-regional-womens-committee-montreal-massacre-memorial-service <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-regional-womens-committee-montreal-massacre-memorial-service">PEI Regional Women&#039;s Committee - Montreal Massacre Memorial Service</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 6, 2018 - 12:00pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Candle-lighting in Memory of Victims of Violence - 29 years since the massacre</p> </div> Mon, 03 Dec 2018 18:43:56 +0000 BabineG 11629 at/4c7 N.-B. - AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton https://www.google.com//4c7/events/n-b-aga-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-femmes-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-aga-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-femmes-grand-moncton">N.-B. - AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 28, 2018 - 6:00pm ? Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>L'AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton?sera le mercredi 28 novembre 2018 ¨¤ 18h30.? Voir affice pour information et ordre du jour.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/28_novembre_aga.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/28_novembre_aga.pdf</a> </p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> </div> Fri, 23 Nov 2018 15:14:26 +0000 robichj 11617 at/4c7