สล็อต xo เครดิต ฟรี_สุ่ม บา คา ร่า_เงื่อนไขและข้อตกลง https://www.google.com//4c7/content/270/feed en N.-B. - Nouveau comit¨¦ ex¨¦cutif pour le Comit¨¦ des droits de la personne de l¡¯AFPC du Grand Moncton https://www.google.com//4c7/mises-jour/n-b-nouveau-comit%C3%A9-ex%C3%A9cutif-pour-comit%C3%A9-droits-de-personne-de-l%E2%80%99afpc-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/mises-jour/n-b-nouveau-comit%C3%A9-ex%C3%A9cutif-pour-comit%C3%A9-droits-de-personne-de-l%E2%80%99afpc-grand-moncton">N.-B. - Nouveau comit¨¦ ex¨¦cutif pour le Comit¨¦ des droits de la personne de l¡¯AFPC du Grand Moncton </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 1, 2019 - 12:36pm ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le 29 janvier dernier, les membres du comit¨¦ des droits de la personne de l¡¯AFPC du Grand Moncton ont ¨¦lu leur nouveau comit¨¦ ex¨¦cutif.</p> <p>De gauche ¨¤ droite?:? Anthony Valles (ACIA) Vice-Pr¨¦sident, Shanny Doucet (SSG) Tr¨¦sori¨¨re, Sancia Doret (SESJ) secr¨¦taire, Farid Tourkmani (SEIC) Pr¨¦sident et Colleen Coffey, Vice-Pr¨¦sidente Ex¨¦cutive R¨¦gionale de l¡¯AFPC r¨¦gion Atlantique.</p> <p>F¨¦licitations aux ¨¦lu-es</p> </div> Fri, 01 Feb 2019 16:36:10 +0000 robichj 11737 at/4c7 NB - Greater Moncton Human Rights Committee - New Executive https://www.google.com//4c7/updates/nb-greater-moncton-human-rights-committee-new-executive <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/updates/nb-greater-moncton-human-rights-committee-new-executive">NB - Greater Moncton Human Rights Committee - New Executive</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 1, 2019 - 12:33pm ? New Brunswick | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>On January 29th, 2019 members of the Greater Moncton Human Rights committee elected their new executive.</p> <p>From left to right:? Anthony Valles (CFIA) Vice President, Shanny Doucet (GSU) Treasurer, Sancia Doret (USJE) secretary, Farid Tourkmani (CEIU) President and Colleen Coffey, PSAC Atlantic Regional Executive Vice-President.</p> <p>Congratulations to all !</p> </div> Fri, 01 Feb 2019 16:33:57 +0000 robichj 11736 at/4c7 PEI - Human Rights Committee AGM https://www.google.com//4c7/events/pei-human-rights-committee-agm-1 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-human-rights-committee-agm-1">PEI - Human Rights Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 18, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">Regional Human Rights Committees play an active role in the education of members, employers and communities about human rights issues.?</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 18:59:29 +0000 BabineG 11726 at/4c7 PEI - Human Rights Committee Meeting https://www.google.com//4c7/events/pei-human-rights-committee-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-human-rights-committee-meeting-0">PEI - Human Rights Committee Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">September 9, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">Regional Human Rights Committees play an active role in the education of members, employers and communities about human rights issues.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 18:56:27 +0000 BabineG 11725 at/4c7 PEI - Human Rights Committee Meeting https://www.google.com//4c7/events/pei-human-rights-committee-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-human-rights-committee-meeting">PEI - Human Rights Committee Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 27, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Regional Human Rights Committees play an active role in the education of members, employers and communities about human rights issues.? They act as a resource to members on human rights issues, as well as a hub of activism.? These committees are established in accordance with Section 15 of the PSAC Constitution which enables the establishment of regional equity committees representing any of the equity groups, or human rights committees, representing all of the equity groups.??</p> <p><strong>Monday May?27, 2019</strong></p> <p><strong>5:15 pm to 7:00 pm</strong>?- Meeting</p></div> Fri, 25 Jan 2019 18:54:18 +0000 BabineG 11724 at/4c7 PEI - Human Rights Committee AGM https://www.google.com//4c7/events/pei-human-rights-committee-agm-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-human-rights-committee-agm-0">PEI - Human Rights Committee AGM</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">February 25, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><div>Join us for our Annual General Meeting</div> </div> Fri, 25 Jan 2019 18:52:10 +0000 BabineG 11723 at/4c7 PEI - Regional Women's Committee Meeting https://www.google.com//4c7/events/pei-regional-womens-committee-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-regional-womens-committee-meeting-0">PEI - Regional Women&#039;s Committee Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">June 24, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Regional Women's Committees are an integral part in ensuring our members have a local hub for political and community action and making those critical alliances with marginalized groups in our communities.?</p> <p>If you are interested in?working on activities that affect women, build on our strengths in the PSAC and develop partnerships with community organizations committed to issues affecting Women please?join us! Please post on union bulletin boards and?give wide distribution and encourage your Union Sister's to attend.</p> <p>Meetings details:</p></div> Fri, 25 Jan 2019 18:41:36 +0000 BabineG 11722 at/4c7 PEI - Regional Women's Committee AGM https://www.google.com//4c7/events/pei-regional-womens-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-regional-womens-committee-agm">PEI - Regional Women&#039;s Committee AGM </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 1, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Annual General Meeting</p> </div> Fri, 25 Jan 2019 18:31:11 +0000 BabineG 11721 at/4c7 PEI - Grievance Handling https://www.google.com//4c7/events/pei-grievance-handling <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-grievance-handling">PEI - Grievance Handling</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 27, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">This training is a must for stewards and other workplace representatives, or members who want to solve problems at the workplace.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:27:33 +0000 BabineG 11719 at/4c7 PEI -Violence Prevention in the Workplace https://www.google.com//4c7/events/pei-violence-prevention-workplace <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-violence-prevention-workplace">PEI -Violence Prevention in the Workplace</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">March 16, 2019 - 9:00am ? Prince Edward Island | Health and safety</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">This course will highlight the legal requirements on violence prevention with Part II of the Canada Labour Code.</span></p> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:19:14 +0000 BabineG 11718 at/4c7