วิธีการฝาก ถอนเงิน_เกมสล็อตที่หนึ่งในบนมือ_หมุนสล็อตออนไลน์ฟรี https://www.google.com//4c7/content/321/feed en N.-B. Fredericton - Assembl¨¦e G¨¦n¨¦rale Annuelle Du Comit¨¦ des Jeunes de Fredericton et des r¨¦gions avoisinantes https://www.google.com//4c7/events/n-b-fredericton-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-comit%C3%A9-jeunes-de-fredericton-r%C3%A9gions-avoisinantes <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-fredericton-assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-comit%C3%A9-jeunes-de-fredericton-r%C3%A9gions-avoisinantes">N.-B. Fredericton - Assembl¨¦e G¨¦n¨¦rale Annuelle Du Comit¨¦ des Jeunes de Fredericton et des r¨¦gions avoisinantes</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 30, 2019 - 6:00pm ? Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>?</p> <p>l¡¯Assembl¨¦e G¨¦n¨¦rale Annuelle Du <strong>Comit¨¦ des Jeunes de Fredericton et des r¨¦gions avoisinantes</strong> aura lieu <strong>mercredi le 30 janvier, 2019 </strong>avec invit¨¦e sp¨¦ciale Colleen Coffey, vice-pr¨¦sidente ex¨¦cutive r¨¦gionale de l'AFPC?<strong>.?</strong> Voir affiche pour information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/poster_-_agm_30_jan_2019_e_f_0.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/poster_-_agm_30_jan_2019_e...</a> </p> <p>?</p> </div> Mon, 21 Jan 2019 18:12:42 +0000 robichj 11693 at/4c7 NB - Fredericton - Annual General Meeting of the PSAC Young Workers Committee Fredericton and surroundings https://www.google.com//4c7/events/nb-fredericton-annual-general-meeting-psac-young-workers-committee-fredericton-surroundings <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/nb-fredericton-annual-general-meeting-psac-young-workers-committee-fredericton-surroundings">NB - Fredericton - Annual General Meeting of the PSAC Young Workers Committee Fredericton and surroundings </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 30, 2019 - 6:00pm ? New Brunswick | Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>There will be an Annual General meeting of the <strong>PSAC Young Workers committee </strong>for Fredericton and Surroundings taking place on <strong>Wednesday, January 30th, 2019 </strong>with special guest? Colleen Coffey, PSAC Atlantic Regional Executive Vice President<strong>? </strong>See poster attached for more information.? <a href="/4c7/sites/atlantic/files/poster_-_agm_30_jan_2019_e_f.pdf">/4c7/sites/atlantic/files/poster_-_agm_30_jan_2019_e_f...</a> </p> <p>?</p> </div> Mon, 21 Jan 2019 18:02:54 +0000 robichj 11692 at/4c7 NS Halifax Young Workers cttee meeting https://www.google.com//4c7/events/ns-halifax-young-workers-cttee-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/ns-halifax-young-workers-cttee-meeting-0">NS Halifax Young Workers cttee meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 24, 2019 - 5:30pm ? Nova Scotia | Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The Halifax Young Workers Cttee will be meeting on January 24th at 5:30 pm in the ?Cal Best Boardroom, 287 Lacewood drive, Halifax.? All interested PSAC members 35 years of age and younger are invited to drop by and find your space in this fun &amp; energizing committee.? Please RSVP by emailing Mark at <a href="mailto:Rogersm@psac-afpc.com">Rogersm@psac-afpc.com</a> for food planning purposes.</p> </div> Fri, 11 Jan 2019 20:15:42 +0000 richarl 11675 at/4c7 PEI Committees Holiday Social https://www.google.com//4c7/events/pei-committees-holiday-social <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-committees-holiday-social">PEI Committees Holiday Social</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">January 29, 2019 - 5:15pm ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255)">The PEI Area Council, Regional Women¡¯s Committee, Human Rights Committee and the Young Workers Committee have come together to host a holiday social?at the PSAC Charlottetown office.</span></p> </div> Mon, 10 Dec 2018 20:15:12 +0000 BabineG 11644 at/4c7 PEI Young Workers Committee Social Event https://www.google.com//4c7/events/pei-young-workers-committee-social-event <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/pei-young-workers-committee-social-event">PEI Young Workers Committee Social Event</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 22, 2018 - 6:30pm ? Prince Edward Island | Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Come out and meet the PEIYWC executive and join in a few rounds of bowling.</p> </div> Tue, 20 Nov 2018 15:55:31 +0000 BabineG 11611 at/4c7 N.-B - R¨¦union du Comit¨¦ des jeunes de Fr¨¦dericton et des r¨¦gions avoisinantes de l'AFPC https://www.google.com//4c7/events/n-b-r%C3%A9union-comit%C3%A9-jeunes-de-fr%C3%A9dericton-r%C3%A9gions-avoisinantes-de-lafpc <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/n-b-r%C3%A9union-comit%C3%A9-jeunes-de-fr%C3%A9dericton-r%C3%A9gions-avoisinantes-de-lafpc">N.-B - R¨¦union du Comit¨¦ des jeunes de Fr¨¦dericton et des r¨¦gions avoisinantes de l&#039;AFPC</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 22, 2018 - 6:30pm ? Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Invitation pour la prochaine r¨¦union du <strong>Comit¨¦ des jeunes de Fredericton et des r¨¦gions avoisinantes</strong> qui aura lieu<strong> le </strong><strong>Jeudi 22 novembre, 2018.? </strong>Voir affiche pour information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/nov_22_2018.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/nov_22_2018.pdf</a> </p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> </div> Tue, 13 Nov 2018 18:01:59 +0000 robichj 11596 at/4c7 NB - PSAC Young Workers Committee Fredericton and surroundings Meeting https://www.google.com//4c7/events/nb-psac-young-workers-committee-fredericton-surroundings-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/nb-psac-young-workers-committee-fredericton-surroundings-meeting">NB - PSAC Young Workers Committee Fredericton and surroundings Meeting </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 22, 2018 - 6:30pm ? New Brunswick | Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>An?invitation for the next meeting of the <strong>PSAC Young Workers committee </strong>for Fredericton and Surroundings taking place on <strong>Thursday, November 22nd, 2018.? </strong>See poster for more information.? <a href="/4c7/sites/atlantic/files/nov_22_2018.pdf">/4c7/sites/atlantic/files/nov_22_2018.pdf</a> </p> <p>?</p> <p>?</p> </div> Tue, 13 Nov 2018 16:39:46 +0000 robichj 11595 at/4c7 NS - Halifax - Young Workers Committee Meeting https://www.google.com//4c7/events/ns-halifax-young-workers-committee-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/ns-halifax-young-workers-committee-meeting">NS - Halifax - Young Workers Committee Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 3, 2018 - 5:15pm ? Nova Scotia | Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>If you are a PSAC member 35 years of age or younger please consider this an open invitation to come out to the next meeting of the HRM Young Workers Committee:</p> <p>Please RSVP to Mark Rogers at <a href="mailto:rogersm@psac-afpc.com">rogersm@psac-afpc.com</a> for refreshment ordering purposes.</p> <p>Hope to see new &amp; regular members there.</p> <p>Brandon Thorne</p> <p>Chair</p> </div> Fri, 02 Nov 2018 18:57:04 +0000 richarl 11592 at/4c7 NS - Halifax - Young Workers Committee https://www.google.com//4c7/events/ns-halifax-young-workers-committee <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/events/ns-halifax-young-workers-committee">NS - Halifax - Young Workers Committee</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 1, 2018 - 5:15pm ? Nova Scotia | Young workers</div> Wed, 31 Oct 2018 18:15:38 +0000 richarl 11589 at/4c7 NB - Comit¨¦ Jeunesse de l'AFPC du Grand Moncton https://www.google.com//4c7/mises-jour/nb-comit%C3%A9-jeunesse-de-lafpc-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/4c7/mises-jour/nb-comit%C3%A9-jeunesse-de-lafpc-grand-moncton">NB - Comit¨¦ Jeunesse de l&#039;AFPC du Grand Moncton</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 29, 2018 - 10:04am ? Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>President:? <a href="mailto:cheasecretary.moncton@gmail.com">Andr¨¦ L¨¦vesque</a> (SLDC - CHEA 60200)</p> <p>Vice-pr¨¦sidente:? vacant</p> <p>Tr¨¦sori¨¨re:? <a href="mailto:pauline.gisele.pa@gmail.com">Pauline Abel </a>(SLDC - SPAS 60702)</p> </div> Mon, 29 Oct 2018 13:04:00 +0000 robichj 11575 at/4c7